bằng sáng chế

  1. yuki1485

    Doanh nghiệp Uniqlo thua kiện thủ tục cấp bằng sáng chế công nghệ đọc thông tin tag sản phẩm tại quầy thanh toán không người .

    Tòa án tối cao về sở hữu trí tuệ đã phán quyết rằng bằng sáng chế của công ty công nghệ thông tin Osaka là hợp lệ trong một vụ tranh chấp bằng sáng chế giữa công ty công nghệ thông tin Osaka và Fast Retailing, công ty phát triển UNIQLO về công nghệ đọc thông tin trên thẻ tag của các sản phẩm...
  2. yuki1485

    Lịch sử Sự ra đời của các phát minh và bằng sáng chế ở Nhật Bản

    Một giả thuyết phổ biến cho rằng người Nhật không có tính khéo léo sáng tạo và luôn bắt chước như con khỉ. Năm 1885, một đạo luật quy định về "bằng sáng chế" có hiệu lực, và 10 năm sau, các tờ báo lúc bấy giờ đang điều tra số lượng đơn đăng ký. Kết quả là trong số khoảng 10.000 đơn đăng ký...
Top