bảng xếp hạng hạnh phúc

  1. yuki1485

    Xã hội Tỉnh nào có mức độ hạnh phúc cao nhất ở Nhật Bản ? Công bố Bảng xếp hạng hạnh phúc năm 2022 .

    Một cơ quan của Liên hợp quốc đã đánh giá toàn diện sáu yếu tố, bao gồm tuổi thọ khỏe mạnh, mức độ hỗ trợ xã hội, mức độ tự do lựa chọn trong cuộc sống và mức độ khoan dung trong xã hội, nhắm vào khoảng 150 quốc gia trên thế giới. Quốc gia có số điểm cao nhất là Phần Lan, tiếp theo là Đan Mạch ở...
Top