bảng xếp hạng thế giới

  1. yuki1485

    Giáo dục Bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới, 5 trường đại học của Nhật Bản nằm trong top 100.

    Tổ chức đánh giá trường đại học của Anh "Quacquarelli Simmons (QS)" đã công bố ấn bản năm 2023 của Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới vào ngày 9. Tại Nhật Bản, 50 trường đại học đã được lọt vào bảng xếp hạng, và Đại học Tokyo là trường đại học ở vị trí cao nhất ở vị trí thứ 23. Có 5...
  2. yuki1485

    Giáo dục Xếp hạng Đại học trên Thế giới 2021 : Đại học Tokyo đứng thứ 35 . Chỉ có 2 trường của Nhật Bản nằm trong top 200.

    ( Đại học Tokyo - Nhật Bản ) Tạp chí giáo dục của Anh "Times Higher Education (THE)" đã công bố bảng xếp hạng các trường đại học thế giới mới nhất vào ngày 2. Xếp hạng cao nhất ở Nhật Bản là vị trí thứ 35 của Đại học Tokyo, cao hơn một bậc so với năm trước. Xếp hạng cao nhất thế giới là Đại học...
Top