bạo hành trẻ em gia tăng

  1. yuki1485

    Xã hội Báo cáo các vụ bạo hành trẻ em lần đầu tiên vượt quá 100.000 trẻ, số vụ bạo lực gia đình cũng là con số cao nhất từ trước đến nay ...

    Vào ngày 4, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đã công bố số liệu thống kê về tình hình tội phạm (số liệu tạm thời) trong năm qua . Số trẻ em dưới 18 tuổi được báo cáo tại các trung tâm tư vấn trẻ em trên toàn quốc do nghi ngờ bạo hành trẻ em đã tăng 8,9% so với năm trước lên tới 106.960 trẻ, lần đầu...
Top