bảo hiểm xe đạp

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : 60% người đăng ký "bảo hiểm xe đạp", đa số "không rõ" liệu có nghĩa vụ phải tham gia hay không.

    Người sử dụng xe đạp chiếm ít hơn 50% tổng số My Voicecom đã thực hiện một cuộc khảo sát trên internet về "bảo hiểm xe đạp" và công bố kết quả. Khảo sát được tiến hành từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 5 tháng 5 và đã thu được 10,229 phản hồi. Theo khảo sát, chưa đến 50% người sử dụng phương tiện...
Top