bất bình đẳng giới

  1. yuki1485

    Xã hội Xã hội Nhật Bản với sự lan rộng của `` bình đẳng giới sai lệch '' mà chỉ những người trẻ thông minh mới để ý.

    Lý do tại sao có rất ít nữ quản lý trong các công ty Nhật Bản ? Năm 2021, Nhật Bản đang ở mức thấp nhất trong các nước phát triển về chỉ số chênh lệch giới tính, cho thấy sự chênh lệch xã hội giữa nam và nữ về tỷ lệ gánh nặng gia đình theo quốc gia trên thế giới. Tại sao sự phân biệt giới tính...
Top