bệnh ti thể

  1. yuri

    Pháp luật Nhật Bản: Việc gỡ bỏ lệnh cấm chỉ dành cho nghiên cứu về bệnh nan y "cấy ghép hạt nhân" của trứng đã thụ tinh và "bệnh ti thể"

    Chính phủ sẽ gỡ bỏ lệnh cấm "cấy ghép hạt nhân", bao gồm việc cấy ghép nhân của trứng đã thụ tinh chứa thông tin di truyền của con người vào trứng đã thụ tinh của bên thứ ba, chỉ dành cho nghiên cứu cơ bản về căn bệnh khó chữa "bệnh ti thể". Trong năm tài chính mới, hội đồng khoa học, công nghệ...
Top