biện pháp ưu tiên ngăn ngừa lây lan

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Bổ sung áp dụng tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho 8 tỉnh, tham khảo ý kiến chuyên gia áp dụng biện pháp ưu tiên cho 4 tỉnh.

    Như một biện pháp đối phó với virus Corona mới, chính phủ sẽ bổ sung 8 tỉnh, Hokkaido, Miyazaki, Gifu, Aichi, Mie, Shiga, Okayama và Hiroshima, vào các khu vực đối tượng của tuyên bố khẩn cấp và tham khảo ý kiến của tiểu ban để đưa ra một chính sách biện pháp ngăn ngừa lây lan áp dụng cho bốn...
Top