bmw

  1. yuki1485

    Sản phẩm Vì sao Mercedes chiến thắng một mình tại thị trường Nhật Bản ? Sự tương phản với các nhà sản xuất khác.

    Các thương hiệu từ Đức là chủ yếu, nhưng Jeep và Volvo cũng đang tăng lên nhanh chóng Năm 2020, lượng ô tô nhập khẩu đăng ký tại Nhật Bản giảm 14,7% so với năm trước, một phần do ảnh hưởng của thảm họa Corona. Xe nhập khẩu giảm nhiều hơn so với mức bình quân trong nước khi cả nước âm 11,5%. Tôi...
Top