bỏ phiếu

  1. yuri

    Xã hội Nhật Bản: Dự thảo sắc lệnh cho phép người nước ngoài bỏ phiếu bị bác bỏ

    Vào ngày 21 tại phiên họp toàn thể của Hội đồng thành phố Musashino, Tokyo, một dự thảo sắc lệnh trưng cầu dân ý phủ quyết người Nhật và người nước ngoài theo các điều kiện tương tự đã bị một số lượng lớn phe đối lập bác bỏ. Có những ưu và khuyết điểm trong hội đồng thành phố về các yêu cầu quốc...
Top