bưu điện

  1. yuki1485

    Lịch sử Sự khởi đầu của bưu điện Nhật Bản

    Thủ tướng Koizumi cuối cùng đã tư nhân hóa ba dịch vụ bưu chính. Ba dịch vụ bưu chính là bưu điện, tiết kiệm bưu điện và bảo hiểm bưu điện. Mặc dù các dịch vụ bưu chính đang bị thâm hụt, nhưng khoản tiết kiệm bưu điện lên tới 250 nghìn tỷ yên và bảo hiểm bưu điện lên tới 120 nghìn tỷ yên. Hầu...
  2. kamikaze

    Bưu điện Nhật dừng dịch vụ chuyển phát trong ngày

    Do ảnh hưởng của corona, bưu điện Nhật Bản đã quyết định tạm dừng dịch vụ tái chuyển phát trong ngày. Từ trước đến nay vì lý do nào đó mà việc chuyển phát không thành công thì khách hàng có thể liên lạc bưu điện và yêu cầu chuyển phát ngay trong ngày. Tuy nhiên kể từ ngày hôm nay (15 tháng Tư)...
Top