can do

  1. yuki1485

    Kinh tế Triển vọng "Cửa hàng 100 yên", doanh thu toàn ngành vào năm 2020 đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Xu hướng tiết kiệm trong thảm họa Corona.

    Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt ngay cả ở phương thức kinh doanh một giá, chẳng hạn như sự sụp đổ của cửa hàng một giá 300 yen "Mikazuki Momoko" trong khi cửa hàng một giá 100 yen là có triển vọng. Cửa hàng 100 yên, nơi bạn có thể mua hàng tạp hóa chất lượng cao chỉ bằng một đồng xu, đang...
Top