cánh tay robot tự động

  1. yuki1485

    Sản phẩm Thử nghiệm trình diễn cánh tay robot, tự động cung cấp đồ uống. Ra mắt tại thành phố Tsukuba

    Vào ngày 19, công ty khởi nghiệp phát triển robot Closer, đã phát hành một thử nghiệm trình diễn về việc cung cấp đồ uống tự động bằng cánh tay robot cho giới báo chí tại Công viên Khởi nghiệp Tsukuba ở Azuma, Tsukuba. Ngoài việc kiểm tra hoạt động của cánh tay, công ty sẽ thu thập ý kiến của...
Top