cạnh tranh với nhà mạng lớn

  1. yuki1485

    Viễn thông Các công ty mạng di động giá rẻ cũng lần lượt giảm giá. Nổi lên những dự báo tái cơ cấu doanh nghiệp , cạnh tranh với các công ty lớn

    Các công ty mạng di động giá rẻ đang lần lượt giảm giá để cạnh tranh với gói cước giá rẻ của 3 công ty lớn như NTT Docomo. Các công ty mạng di động giá rẻ đã và đang bán giá thấp khó có thể phân biệt được với các công ty lớn và có khả năng các công ty có năng lực quản lý hạn chế sẽ rút lui hoặc...
Top