casio

  1. yuri

    Doanh nghiệp Sự thật đằng sau việc CASIO chao đảo do "vấn nạn quấy rối quyền lực ngấm ngầm" của giám đốc

    “Trình độ quá thấp, chẳng phải là ngu ngốc hay sao. Hãy hoàn thành dù có chết trong nửa đầu của năm tài chính. Tôi không thể tin tưởng bạn ngay từ đầu. Hãy thuyết phục tôi bằng những lời lẽ đáng tin cậy trước mặt mọi người ngay bây giờ." Dữ liệu thoại chứa một số nhận xét quấy rối quyền lực...
Top