cắt giảm

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Cắt giảm lượng khí nhà kính, điều chỉnh ở mức 40% . Bổ sung năng lượng mặt trời tự tiêu thụ.

    Chính phủ Nhật Bản đang điều chỉnh mục tiêu cắt giảm khí nhà kính đến năm 2030 giảm 40% so với năm 2013. Mỹ đặt mục tiêu khởi động tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu, sẽ được tổ chức trực tuyến từ ngày 22. Đây sẽ là một mức tăng đáng kể so với mục tiêu hiện tại là "giảm 26%",nhưng...
Top