chargespot

  1. yuri

    Sản phẩm Nhật Bản: NTT phía tây thử nghiệm có thể cho thuê pin dự phòng tại bốt điện thoại công cộng , cho thuê miễn phí trong trường hợp thiên tai

    Vào ngày 14 tháng 1, NTT phía tây đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu một thử nghiệm chứng thực để cho phép sử dụng dịch vụ chia sẻ pin dự phòng "ChargeSPOT" trên điện thoại công cộng ở thành phố Fukuoka. Các giá giao pin đã được lắp đặt trong tám hộp điện thoại trong thành phố. Có tính phí trong...
Top