chế độ ba ngày nghỉ một tuần

  1. yuki1485

    Xã hội Khảo sát độ tuổi 20 : 69,4% người được hỏi trả lời rằng muốn sử dụng "3 ngày nghỉ một tuần" nếu mức lương được duy trì.

    Khi ảnh hưởng của Corona mới tiếp tục kéo dài, ngày càng nhiều công ty giới thiệu hình thức làm việc từ xa và giờ làm việc so le. Khi phong trào xem xét lại phong cách làm việc lan rộng, chính phủ đang xem xét việc đưa ra "3 ngày nghỉ một tuần có chọn lọc" cho phép những người muốn 3 ngày nghỉ...
Top