chế độ ba ngày nghỉ một tuần

  1. yuki1485

    Việc làm Chủ đề "3 ngày nghỉ một tuần" , Cứ 4 nhân viên thì có 1 người phản đối. Điều gì sẽ xảy ra nếu ngày nghỉ tăng?

    Hitachi đã thông báo về việc giới thiệu hệ thống này, và NEC và Panasonic đang xem xét giới thiệu "3 ngày nghỉ một tuần ", theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi hơn một trong bốn công ty làm như vậy. Trong khi nhiều người hoan nghênh việc đưa vào hệ thống này, một số người không ủng hộ việc...
  2. yuki1485

    Xã hội Khảo sát độ tuổi 20 : 69,4% người được hỏi trả lời rằng muốn sử dụng "3 ngày nghỉ một tuần" nếu mức lương được duy trì.

    Khi ảnh hưởng của Corona mới tiếp tục kéo dài, ngày càng nhiều công ty giới thiệu hình thức làm việc từ xa và giờ làm việc so le. Khi phong trào xem xét lại phong cách làm việc lan rộng, chính phủ đang xem xét việc đưa ra "3 ngày nghỉ một tuần có chọn lọc" cho phép những người muốn 3 ngày nghỉ...
Top