chế độ một người một công ty

  1. yuki1485

    Việc làm Nhật Bản: Học sinh trung học phổ thông, “tổn thương” vì đột nhiên bị hủy bỏ thư mời làm việc. Ảnh hưởng của làn sóng thứ 3.

    Sự lây lan của loại virus corona mới đã làm hiệu quả hoạt động của các công ty giảm sút, và việc hủy bỏ các lời mời làm việc của học sinh trung học phổ thông đã bắt đầu xuất hiện trong năm nay cũng như năm ngoái. Một số học sinh từ bỏ nghề mà mình đã mong muốn và bắt đầu hoạt động tìm kiếm việc...
Top