chênh lệch lương

  1. yuri

    Việc làm Nhân viên văn phòng Nhật Bản làm việc trong một doanh nghiệp nhỏ ... Chán nản với mức lương chênh lệch của các công ty lớn

    Theo khảo sát của cơ quan thuế quốc gia, mức lương trung bình của nhân viên văn phòng là 4.331.000 yên. Cho dù bạn có ngạc nhiên khi thấy con số này là "mức trung bình quá thấp" hay "mức trung bình quá cao" có thể phụ thuộc vào quy mô của công ty bạn làm việc. Hãy cùng nhìn lại khoảng cách lương...
Top