chi phí chiến tranh

  1. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản đã chi bao nhiêu cho Chiến tranh Thái Bình Dương ?

    Ngày 8 tháng 12 là ngày bắt đầu Chiến tranh Thái Bình Dương. Cuộc chiến này được cho là một cuộc chiến phi lý, nhưng thực tế Nhật Bản đã gánh bao nhiêu gánh nặng tài chính ? Nhà bình luận kinh tế Keiichi Kaya sẽ giải thích mối quan hệ giữa chiến tranh và nền kinh tế dựa trên những ước tính về...
Top