chi phí điều dưỡng

  1. yuri

    Xã hội Nhật Bản: Xếp hạng "chi phí chăm sóc điều dưỡng" của các tỉnh ... Chênh lệch 7,6 lần giữa hạng 1 và hạng 47

    Chi phí an sinh xã hội tăng lên cùng với sự già đi của dân số. Đối với thế hệ lao động, tôi đang tự hỏi gánh nặng sẽ tăng lên bao nhiêu trong tương lai. Mặt khác, cũng sẽ lo lắng không biết mất bao nhiêu tiền khi thực sự cần chăm sóc lâu dài. Vì vậy, tôi đã cố gắng làm sáng tỏ "hiện tại" của chi...
Top