chi phí lớn

  1. yuri

    Lịch sử (Duy Tân Minh Trị) Một "cuộc cách mạng" ở Nhật Bản hiện đại với chi phí lớn

    Sau 15 năm nội loạn được gọi là "sự kết thúc của thời kỳ Edo" Minh Trị Duy tân. Đó là một loạt các cải cách dẫn đến việc tạo ra một kỷ nguyên mới của chính phủ Minh Trị. Cuộc cách mạng này được cho là đã tạo cơ hội cho Nhật Bản phát triển thành một trong những cường quốc hàng đầu thế giới. Minh...
Top