chi tiêu quân sự

  1. yuki1485

    Xã hội Chi tiêu quân sự của Nhật Bản năm 2020 là 5,3 nghìn tỷ yên, bằng với năm trước đứng thứ 9 trên thế giới .

    Chi tiêu quân sự trên toàn thế giới là 1,981 nghìn tỷ đô la (khoảng 213 nghìn tỷ yên) vào năm 2020. Nhật Bản chi 2,5% số tiền đó, tương đương 49,1 tỷ đô la (5,262 nghìn tỷ yên). Đây là mức cao thứ 9 trên thế giới. Theo một cuộc khảo sát về chi tiêu quân sự thế giới năm 2020 do Viện Nghiên cứu...
Top