chính sách hỗ trợ người nghèo

  1. yuki1485

    Xã hội Nghèo đói cũng dẫn đến “chênh lệch về sức khỏe." Thực tế về "những người không thể đưa ra SOS “bỏ mặc chiếc răng sâu 10 năm"

    Bambi Yoshikawa, nhà báo tự do và là tác giảcủa cuốn "Sống với thu nhập hàng năm 1 triệu Yên – tiếng nói thực của Tokyo, một thành phố của sự chênh lệch", người đã tiếp tục đề cập đến các vấn đề nghèo đói và chênh lệch khi lớn lên trong một gia đình "nghèo tiềm ẩn" . Tác giả sẽ đưa ra một loạt...
Top