chữ hán của năm

  1. yuki1485

    Tiếng Nhật Chữ hán của năm 2023 là ?

    ``税 (THUẾ)'' được chọn là ''chữ Hán của năm'' để thể hiện tình hình xã hội trong năm. Thông báo được Hiệp hội kiểm tra trình độ chữ Hán Nhật Bản đưa ra vào ngày 12 tại chùa Kiyomizu-dera, quận Higashiyama, thành phố Kyoto. Một năm sắp kết thúc khi mà sự chú ý tập trung vào các xu hướng tăng và...
  2. yuki1485

    Tiếng Nhật Chũ hán của năm 2021 là ?

    Hiệp hội kiểm tra năng lực chữ Hán của Nhật Bản đã thông báo vào ngày 13 tháng 12 tại chùa Kiyomizu ở quận Higashiyama, Kyoto, rằng chữ "金" ( KIM ) đã được chọn là "chữ Hán của năm." Đây là lần thứ tư chữ "金" được lựa chọn kể từ năm 2000, 2012 và 2016. Theo Hiệp hội Kiểm tra Năng lực chữ Hán...
Top