chữ hán của năm

  1. yuki1485

    Tiếng Nhật Chũ hán của năm 2021 là ?

    Hiệp hội kiểm tra năng lực chữ Hán của Nhật Bản đã thông báo vào ngày 13 tháng 12 tại chùa Kiyomizu ở quận Higashiyama, Kyoto, rằng chữ "金" ( KIM ) đã được chọn là "chữ Hán của năm." Đây là lần thứ tư chữ "金" được lựa chọn kể từ năm 2000, 2012 và 2016. Theo Hiệp hội Kiểm tra Năng lực chữ Hán...
Top