chủ tịch đảng dân chủ tự do

  1. yuki1485

    Chính trị Nhật Bản : Cuộc bầu cử chủ tịch Đảng Dân chủ tự do, tiến hành bỏ phiếu trong hôm nay. Có thực sự là cuộc bỏ phiếu quyết định giữa hai người dẫn đầu ?

    Cuộc bầu cử chủ tịch của Đảng Dân chủ Tự do sẽ được bỏ phiếu vào ngày 29 và một chủ tịch mới sẽ được bầu để kế nhiệm Thủ tướng Suga. Trong cuộc bỏ phiếu lần thứ nhất đã không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu và đây chắc chắn sẽ là cuộc bỏ phiếu quyết định. Trọng tâm là liệu nguyên...
Top