chuẩn đoán

  1. yuri

    Công nghệ Nhật Bản: Phát hiện ung thư đại tràng bằng AI được phát triển bởi trung tâm nghiên cứu ung thư quốc gia và NEC

    Vào ngày 12 tháng 1, trung tâm nghiên cứu ung thư quốc gia và NEC thông báo họ đã cùng nhau phát triển phần mềm phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn sớm bằng cách phân tích hình ảnh đại tràng với AI. Ứng dụng AI đã học được 250.000 hình ảnh về các tổn thương tiền ung thư (giai đoạn tiền ung...
Top