chứng khoán

  1. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản : Dự kiến 126 công ty niêm yết mới vào năm 2021. Mức cao nhất kể từ trước cú sốc Lehman

    Sở giao dịch chứng khoán Tokyo ngày 29 thông báo số lượng công ty phát hành cổ phiếu niêm yết (IPO) vào năm 2021 dự kiến sẽ tăng 33 công ty so với năm trước , lên 126 công ty . Đây là con số cao nhất kể từ kỷ lục 188 công ty vào năm 2006 trước khi xảy ra cú sốc Lehman. Môi trường dễ dàng huy...
Top