chủng mới

  1. kamikaze

    Covid-19 Về đối sách của chính phủ Nhật Bản trước việc vi rút corona biến thể mới xuất hiện tại nước này.

    Theo tin từ Ban phòng chống corona của chính phủ, Nhật Bản đã xác nhận có 5 người dương tính ngay sau khi về lại Nhật từ Anh mang trong mình vi rút biến thể mới vừa được phát hiện và khiến Anh phải ban bố lệnh phong tỏa. Năm người này về Nhật trong khoảng thời gian từ 18 đến 21 tháng này. Cả năm...
Top