chương trình tiến sĩ

  1. yuki1485

    Giáo dục Nhật Bản : Chính phủ hỗ trợ 1.000 người trong chương trình tiến sĩ mỗi năm với mức 2,3 triệu yên ... Hỗ trợ nghiên cứu trong các lĩnh vực tiên tiến

    Chính phủ Nhật Bản đã quyết định mở rộng hỗ trợ cho các nghiên cứu sinh theo học chương trình tiến sĩ. Khoảng 1.000 sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tiên tiến sẽ được cung cấp khoảng 2,3 triệu yên mỗi năm làm chi phí sinh hoạt và chi phí nghiên cứu. Nhiều sinh viên mới tốt nghiệp lo lắng vì thu...
Top