con gái thiên hoàng

  1. yuri

    Chính trị "Thanh toán một lần" "Hệ thống công chúa" ... Mako trở lại từ việc phản đối vấn đề kết hôn. "Thuyết được chờ đợi từ lâu về Thiên Hoàng Aiko"

    Aiko sẽ trở thành "hoàng gia trưởng thành" vào năm sau “Hoàng hậu Masako đã tổ chức sinh nhật lần thứ 57 vào ngày 9 tháng 12. Hoàng đã ủng hộ Thiên Hoàng và nhiệt liệt theo dõi con gái lớn của mình, Aiko, nhưng sự lớn lên của Aiko người đã bước sang tuổi 19 vào ngày 1 tháng 12, tám ngày trước...
Top