công bố tài sản

  1. yuri

    Chính trị Tài sản của Thủ tướng Suga 62,77 triệu yên, định giá nhà là 18,5 triệu yên

    Tài sản của Thủ tướng Suga và 20 bộ trưởng đã được công bố vào ngày 30. Tổng tài sản trung bình là 165,2 triệu yên. Đứng đầu là Bộ trưởng Tài chính Aso, một nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị với 648,45 triệu yên. Thủ tướng Suag đứng ở vị trí thứ 9 với 62,77 triệu yên. Con số này là 18,5...
Top