công nghệ hàng không vũ trụ

  1. yuki1485

    Chính trị Cái bóng của Mỹ | Chính sách vũ trụ của Nhật Bản (2)

    Lần phóng vệ tinh thành công thứ 4 trên thế giới Lamda 4S loại số 5 với vệ tinh nhân tạo "Osumi" trên quỹ đạo được phóng vào tháng 2 năm 1970. Khi sự chiếm đóng của Quân Đồng minh kết thúc vào năm 1952 và chủ quyền của Nhật Bản được khôi phục hoàn toàn, việc nghiên cứu khoảng không vũ trụ bị...
Top