cửa hàng tiện lợi không người

  1. yuki1485

    Tiêu dùng Family Mart : Cửa hàng thanh toán không người tại bưu điện , cửa hàng đầu tiên ở Saitama trong tháng này.

    Vào ngày 20, FamilyMart cho biết hãng có kế hoạch mở một cửa hàng tiện lợi thanh toán không người tại các bưu cục trên toàn quốc với sự hợp tác của Japan Post Group. FamilyMart sẽ mở một cửa hàng tại bưu điện ở thành phố Kawagoe, tỉnh Saitama trong tháng này . Trong khi thị trường cửa hàng tiện...
Top