cục trẻ em

  1. yuri

    Chính trị Các cuộc thảo luận tích cực trong các đảng cầm quyền và đối lập về cuộc bầu cử Hạ viện xoay quanh chính sách về "trẻ em"

    Đảng Dân chủ Tự do đã bắt đầu thảo luận về việc thành lập "cục trẻ em", cơ quan chịu trách nhiệm về chính sách tập trung, quản lý nhà nước liên quan đến trẻ em, trong khi Đảng Dân chủ Lập hiến đã bắt đầu thảo luận. Chính sách này là xem xét thành lập "cục các vấn đề về trẻ em và gia đình" nhằm...
Top