cung ứng

  1. yuki1485

    Kinh tế Lo sợ về sự tái xuất hiện của cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu do phản ứng nghiêm ngặt của Trung Quốc .

    Việc Trung Quốc duy trì các quy tắc nghiêm ngặt để hạn chế sự lây lan của Corona mới có thể sẽ gây ra một làn sóng hỗn loạn cho chuỗi cung ứng giữa châu Á, Hoa Kỳ và châu Âu vào mùa hè này. Hơn hai năm đã trôi qua kể từ khi sự lây nhiễm Corona mới lần đầu tiên được xác nhận ở thành phố Vũ Hán...
Top