cước phí di động

  1. yuki1485

    Tiêu dùng Phí điện thoại thông minh của Nhật Bản thấp nhất trong 6 quốc gia , tỷ lệ kết nối 4G là 99,4%.

    Ngày 24/1, Viện Nghiên cứu công nghệ thông tin - truyền thông ICT đã công bố kết quả "Khảo sát tháng 1 năm 2022 về so sánh mức phí điện thoại thông minh và chất lượng đường truyền ở nước ngoài". Cuộc khảo sát nhắm đối tượng vào các nhà mạng ở 6 quốc gia: Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Hàn Quốc...
Top