cừu nhật bản

  1. yuri

    Lịch sử Lịch sử cuộc chiến đấu gian khổ của "cừu" Nhật Bản

    Ở Nhật Bản, cừu hiếm khi được nuôi từ thời cổ đại. Kỷ lục cổ nhất là trong "Nihon Shoki" vào tháng 9 năm Suiko 7 (599). 《Bách Tế (Hyakusai) đã tặng một con lạc đà, một con lừa, hai con cừu và một con cáo trắng》 Có ghi lại trong "Nihon Kiryaku" rằng vào thời Hoàng đế Saga, vào năm Hirohito...
Top