dâm ô

  1. yuri

    Giáo dục [# Không tha thứ cho giáo viên dâm ô], Cô gái đã thề “không chỉ bất lực âm thầm chịu đựng”, giọng run rẩy và làm chứng trước tòa

    Ngày càng có nhiều giáo viên bị trừng phạt vì những hành vi dâm ô. Sử dụng địa vị của mình, nói năng khéo léo và gây tổn thương sâu sắc đến tinh thần và thể chất của trẻ em và học sinh. Thiệt hại được công bố công khai được cho là “phần nổi của tảng băng chìm”, còn nhiều học sinh đang “bất lực...
Top