dân số già

  1. kamikaze

    Xã hội Từ “ít trẻ em” đến “không có trẻ em”: Tương lai u ám của xã hội Nhật Bản.

    Mặc dù Nhật Bản luôn đứng đầu trong tỷ lệ sinh giảm và già hóa dân số trên thế giới, nhưng tỷ lệ sinh giảm đã được công nhận là một vấn đề mang tính xã hội và chính phủ đã bắt đầu thực hiện các biện pháp toàn diện đối với việc tỷ lệ sinh giảm trong bốn lĩnh vực: giáo dục, phúc lợi, lao động và...
Top