dân số thế giới

  1. yuki1485

    Xã hội Dân số thế giới đạt 8 tỷ người vào ngày 15 tháng 11 theo ước tính của Liên hợp quốc.

    Người ta nói rằng năm 2022 là một năm quan trọng khi dự kiến sẽ có 8 tỷ người sinh sống trên trái đất. Theo "Triển vọng Dân số Thế giới 2022" do Trung tâm Thông tin Liên hợp quốc công bố vào "Ngày Dân số Thế giới" 11 tháng 7, dân số thế giới dự kiến sẽ đạt 8 tỷ người vào ngày 15 tháng 11...
Top