dân tộc

  1. yuki1485

    Lịch sử "Văn hóa Ainu" do Morse đã ghi chép lại. Đến Bảo tàng Dân tộc Ainu ở Shiraoi

    Edward Morse, người đã khai quật gò vỏ sò Omori, đã đến Hokkaido để gặp dân tộc Ainu vào năm 1878. Chương Ainu (Chương 13) của du ký “Nhật Bản từ ngày này sang ngày khác ” bắt đầu bằng những câu sau. Bản quyền của dịch giả Morse và Kinichi Ishikawa đã biến mất , nên bài viết sẽ trích dẫn lại dài...
Top