#danamthanhhoitruong

  1. lethuha

    Dàn âm thanh hội trường 50 triệu tại Khang Phú Đạt Audio

    Khang Phú Đạt Audio tư vấn đến bạn dàn âm thanh hội trường với mức giá 50 triệu đồng. Hệ thống mang lại hiệu quả âm thanh ổn định và phù hợp với nhiều đơn vị, tổ chức. Hạng mục thiết bị gồm: -Loa sân khấu JBL STX825 : 1 đôi -Loa sân khấu JBL STX815 : 1 đôi -Cục đẩy 4 kênh : 1 chiếc - Mixer...
Top