đạo văn

  1. kamikaze

    Pháp luật Đại học Osaka hủy bỏ dự án nghiên cứu y tế lâm sàng vì phát hiện luận văn có nội dung không đúng sự thật

    Vào ngày 30 tháng 1, Trung tâm nghiên cứu hệ tuần hoàn quốc lập (Thành phố Tsuita, Osaka) và Trường Đại học Osaka tuyên bố 2 bản luận văn khoa học được các bác sĩ nguyên trực thuộc trung tâm công bố có những nội dung sai lệch, bịa đặt, giả mạo. Trong đó có một bản đã trở thành luận cứ cho dự...
Top