dây chuyền sản xuất

  1. yuri

    Covid-19 Nhật Bản: Các loại vắc xin trong nước tiếp tục được thử nghiệm lâm sàng và dây chuyền sản xuất đang được phát triển với tốc độ nhanh chóng

    Trong khi việc phát triển vắc-xin ở nước ngoài đang dẫn đầu, chẳng hạn như việc tiêm chủng vi-rút corona mới của Pfizer, một công ty dược phẩm lớn của Mỹ, kể từ tháng này các công ty trong nước sẽ lần lượt bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng mới (thử nghiệm lâm sàng). Ngoài ra, mỗi công ty sẽ...
Top