delta

  1. yuki1485

    Covid-19 Chủng đột biến Delta : có nhiều khả năng gây ra các triệu chứng hơn các virus cho đến nay

    Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Tokyo đã công bố kết quả thí nghiệm trên động vật, v.v. cho biết virus đột biến Corona mới, chủng Delta có thể gây ra nhiều triệu chứng hơn so với các loại virus cho đến nay. Nghiên cứu này đã được công bố trên Internet như một "bài báo được xem xét trước" trước...
Top