di chứng sau corona

  1. yuki1485

    Covid-19 Di chứng sau Corona kéo dài : 20% " cảm thấy mệt mỏi / kiệt sức" ngay cả sau nửa năm.

    Theo báo cáo tại cuộc họp chuyên gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội, nhiều người bị di chứng sau Corona, chẳng hạn như 20% số người phàn nàn về "cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức " ngay cả sau nửa năm được chẩn đoán khi bị nhiễm virus Corona mới . Khi chỉ giới hạn ở những bệnh nhân nặng...
Top