dịch corona

  1. yuri

    Xã hội Những điểm chung có thể nhìn thấy ở "dịch corona" và "biến đổi khí hậu" ... Tại sao cần "loại bỏ tăng trưởng” ngay bây giờ

    Vào năm 2020, virus corona mới đã khiến thế giới bối rối. Bằng cách lần lượt phải áp dụng các biện pháp như phong tỏa, trợ cấp tiền mặt và vắc xin mRNA, có vẻ như con đường để lấy lại cuộc sống hàng ngày đang được mở ra. Nhưng tin xấu ở đây là corona không phải là cuộc khủng hoảng cuối cùng...
Top