dịch thuật

  1. B

    Công ty Sách tuyển Cộng tác viên dịch thuật

    Công ty Sách Minh Long tuyển Cộng tác viên dịch Sách, tài liệu tiếng Nhât. Công việc làm ngoài giờ, cộng tác lâu dài. Vui lòng liên hệ Đỗ Huyền Thanh [email protected], đt 0973.266.461 để nhận mẫu đăng kí cộng tác và trao đổi cụ thể. Trân trọng kính báo.
Top